Θέματα που αφορούν τα τμήματα του Σχολείου

Α' τάξη, τμήμα 1

Διδάσκει η κ.Κουφού Μαρίνα

τμήμα 2 διδάσκει η κ. Αθανασιάδου Μαρία

Β' τάξη τμήμα Διδάσκει η Πονηρού Αναστασία

Γ' τάξη διδάσκει η  κ Καφεσάκη Ευαγγελία

Δ' τάξη τμήμα 1 Διδάσκει η κ. Πολουκίδου Αγαθή

             τμήμα 2 Διδάσκει η κ. Πιστοπούλου Αικατερίνη

Ε΄  τάξη Διδάσκει  ο κ. Καρατσαλιώτης Δημήτριος

Στ  τάξη

Διδάσκει η κ. Τάπκου Δήμητρα 

Ολοήμερο

Διδάσκει ο κ. Αλτής Γεώργιος

Διδάσκει  η κ. χουλιαράκη Αναστασία

Παράλληλη Στήριξη

Τσιμπρή Ελένη

Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά

Διδάσκει η κ. Θεοδώρου Βασιλεία

Γερμανικά  η  κ. Γάκη Κων/να

Γαλλικά  η κ. Καρύπη Ιωάννα

Φυσική Αγωγή

Διδάσκει ο κ. Χατζηβασιλείου Χρήστος

                η κ. Παρασκευά Αικατερίνη

Εικαστικά διδάσκει η κ. Δημητριάδου Εμορφίλη

Θεατρική Αγωγή διδάσκει η κ. Τσαπαδίκου Δήμητρα