Περί αγωγής των παιδιών

http://www.youtube.com/watch?v=6b4Py5IwcGQ
 

Λόγια σοφά του Γέροντα Πορφυρίου για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Την ευχή του να έχουμε.