ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΒΟΥ

Εύκολα μπόρεσαν να καταλάβουν από πόσα τετράγωνα σχηματίζεται ένας κύβος .
Η κατασκευή έγινε στο μάθημα των Μαθηματικών κεφ.13 Β.Μ.