ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στο 4ο Δ. Σ. Γιαννιτσών από  1 έως 21 Ιουνίου.
Ο Δ/ντης