: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Ε ΣΤ τάξης του 4ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών στην Αθήνα»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ.Δ/ΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
4ο ΟΛ. 9/θ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
__ __
 
 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 13-1-2015
 
      Αρ.Πρωτ   
 
                   ΠΡΟΣ
                       ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ           

Ταχ. Δ/νση

:

Ι. ΜΠΟΣΚΟΥ 21

 

Ταχ. Κώδ.

:

58100

 

Πληροφορίες

:

Χατζηγεωργίου        Κυριάκος

 

Τηλέφωνο-FAX

:

2382022783

 

 

 

 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ:    «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Ε ΣΤ τάξης του 4ου   Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών στην Αθήνα»
 
                                                                       
Το 4ου   Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών ζητά κατάθεση συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων προσφορών που να αφορούν τη μετακίνηση , τη διαμονή με πρωινό και το  πρόγραμμα επισκέψεων για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα σύμφωνα με την  36590/Γ2/30-3-2010 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης ,οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς  ταξιδιωτικού γραφείου με σκοπό  την ασφάλεια και ικανοποίηση των μαθητών/τριών μας και των εκπαιδευτικών συνοδών τους. Οι προσφορές θα σταλούν έως την Τρίτη  10/2/2015 και ώρα 10.30 π.μ. Η επιτροπή επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου θα συνεδριάσει  την ίδια μέρα στις 11.00 π.μ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Τόπος: Αθήνα
 • Χρόνος:3-5/4/2015
 • Διάρκεια : Τρεις (3) ημέρες-Δύο ( 2 ) διανυκτερεύσεις
 • Συμμετέχοντες: 25 μαθητές και 3 συνοδοί  από το 4ο Δημοτικό Σχολείο
 • Μέσον: Λεωφορείο σε όλες τις μετακινήσεις
 • Ξενοδοχεία στο κέντρο
 • Δωμάτια:  τρίκλινα και  δίκλινα  για τους μαθητές του 4ου Δημοτικού .
 • Για τους εκπαιδευτικούς –συνοδούς μονόκλινα
 • Διατροφή: Ένα γεύμα  την δεύτερη  ημέρα της επίσκεψης(4/4/2015)

Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:
1η ημέρα( Παρασκευή 3/4/2015)
ü  Αναχώρηση στις 7.00 π.μ από το χώρο μπροστά από το Σχολείο
ü  Στάσεις για ξεκούραση
ü  Άφιξη και Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
ü  Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
ü  Φαγητό και διασκέδαση σε ταβέρνα της περιοχής
2η ημέρα( Σάββατο 4/4/2015)
ü  Πρωινό στο ξενοδοχείο
ü  Επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης
ü  Περίπατος στο Μοναστηράκι
ü  Επιστροφή στο ξενοδοχείο για φαγητό και  ξεκούραση
ü  Περίπατος στην πλατεία Συντάγματος και στην οδό Ερμού
ü  Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης
ü  Επιστροφή στο ξενοδοχείο
 
3η ημέρα( Κυριακή 5/4/2015)
ü  Πρωινό στο ξενοδοχείο-Αναχώρηση από το ξενοδοχείο
ü   Ξενάγηση στο Αττικό Πάρκο
ü  Επίσκεψη στην Παλιά Βουλή ή στο Πολεμικό Μουσείο
ü  Επιστροφή στα Γιαννιτσά με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και  ξεκούραση
 
Επιπρόσθετες απαιτήσεις του σχολείου
 
1.     Να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση-κάλυψη αστικής  επαγγελματικής ευθύνης από λάθη  και παραλείψεις του τουριστικού γραφείου κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους καθώς και ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος μαθητών.
2.     Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορείο άνετο , που να είναι στη διάθεση των μαθητών και των εκπαιδευτικών ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής και να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών , βάσει της κείμενης νομοθεσίας
3.     Να αναφέρεται στην προσφορά το όνομα του κάθε ξενοδοχείου για το οποίο ζητήθηκε προσφορά με την αντίστοιχη τιμή του ανά μαθητή με  την  παροχή πρωινού και ενός γεύματος.
4.     Στην προσφορά ανά μαθητή να υπολογιστεί  και η τιμή για  τα δωμάτια των εκπαιδευτικών –συνοδών.
5.     Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει  α) την  τελική συνολική τιμή για κάθε κατάλυμα  αλλά και την τιμή ανά μαθητή και β) το κόστος μετακίνησης, μεταφοράς  
6.     Στην τελική προσφορά να μην περιλαμβάνεται ξενάγηση ,το κόστος της θα επιβαρύνει το σχολείο.
7.     Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί  και υπεύθυνη δήλωση το τουριστικό γραφείο φέρει το ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας  που βρίσκεται σε ισχύ.
8.       Τα δωμάτια για τους μαθητές του 4ου Δημοτικού που απαιτούνται είναι οκτώ  τρίκλινα και δύο δίκλινα.
9.         Όλα θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό, χωρίς προσθήκη μεταλλικών κλινών ή ράντζων αλλά με κλιματισμό/θέρμανση,  τουαλέτα και ντουζ.
10.    Τα δωμάτια για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς να είναι τέσσερα  μονόκλινα για τους εκπαιδευτικούς με κλιματισμό/ θέρμανση , τουαλέτα και ντουζ .
11.    Τα δωμάτια στο ξενοδοχείο να είναι στον ίδιο όροφο και σε άριστη κατάσταση.
 
Σύνταξη και υποβολή προσφορών :
·         Οι προσφορές υποβάλλονται στο ενδιαφερόμενο σχολείο, σε κλειστό φάκελο. έως την Τρίτη  10/2/2015 και ώρα 10.00 π.μ
·         Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
·         Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς  και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
     3. Αξιολόγηση προσφορών :Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους στάδια:

 1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
 2. Έλεγχος
 3. Αξιολόγηση οικονομικής και ποιοτικής προσφοράς
 4. Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ΄ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά ή  β)με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν
 
4.Επιλογή αναδόχου
Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική και ποιοτική άποψη προσφοράς, συγκροτούνται  Επιτροπές, με Πράξη του Διευθυντού  του σχολείου, οι οποίες αποτελούνται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, ένα (1 ) συνοδό- εκπαιδευτικό, που ορίζεται από το   Σύλλογο των Διδασκόντων και από   έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και οι οποίες  συναποφασίζουν.                                             
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή –μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί , ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός μιας  (1) ημέρας  από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων  αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες από αυτό    υπηρεσίες.
iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
v.  Το κόστος ανά μαθητή (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του  αριθμού των μαθητών).
vi. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
Η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου, η σύνταξη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού(ιδιωτικό συμφωνητικό) και η υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη, αποτελεί τον ουσιαστικό παράγοντα της σύνταξης πράξης της επιτροπής, για τους λόγους που επιλέχθηκε το παραπάνω ταξιδιωτικό πρακτορείο.
Η πράξη αυτή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα εξασφαλίσουν τη νομιμότητα των ενεργειών, αλλά και την απρόσκοπτη έγκριση πραγματοποίησης της 3μερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα
 
 

                                                                              
                                                                                                                 -Ο-
 
 
                                                                           Διευθυντής  του Σχολείου
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Χατζηγεωργίου Κυριάκος