Εξάσκηση στο επίθετο (ο πολύς,η πολλή, το πολύ)/Γ΄τάξη

Κάνε κλικ για να εξασκηθείς
http://11dim-evosm.thess.sch.gr/online/glossa/orthpoly/index.htm