Εργασίες Μαθητών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΒΟΥ

Εύκολα μπόρεσαν να καταλάβουν από πόσα τετράγωνα σχηματίζεται ένας κύβος .
Η κατασκευή έγινε στο μάθημα των Μαθηματικών κεφ.13 Β.Μ.

ΤΑΓΚΡΑΜ

ΤΑΓΚΡΑΜ (κάνε κλικ)

Οι μαθητές του Β΄2 στα Μαθηματικά   κατασκεύασαν τα δικά τους τάγκραμ 

(καρέκλα, πάπια και το γράμμα Ε)